การเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่


หม้อข้าวหม้อแกง

ผู้เล่นไม่จำกัดจำนวน อุปกรณ์การเล่นนั้นเมื่อก่อนจะมีหม้อข้าวหม้อแกง เตา
ครก เครื่องใช้ในการทำครัวขาย ทำจำลองของจริง มีขนาดย่อมและขนาดเล็ก น่ารัก
เด็กจะชอบมาก

วิธีเล่น นำเครื่องครัวมาใช้หุงหาอาหารแบบผู้ใหญ่บางทีก็ใช้ของจริง เช่น ข้าวนำมาหุง ไข่นำมาทอด บางทีก็ใช้กับข้าวสมมุติ เช่น ใช้ใบไม้ เปลือกผลไม้ นำมาหั่น ทำเป็นกับข้าว ใช้ใบตองห่อทรายสมมุติเป็นขนมนึ่ง และใช้เกสรดอกไม้ ใส่กระทง ทำเป็นขนมหวานต่างๆ