การเล่นจี้จุ๊บ

ผู้เล่นผู้หนึ่งจะกางมือคว่ำลง แล้วยื่นไปข้างหน้าให้ผู้เล่นอื่นๆ เอานิ้วชี้ไปจดฝ่ามือผู้ที่ยื่นมือไปจะร้องจี่จุ๊บ พอร้องจบถึงคำสุดท้าย ก็จะคว้านิ้วชี้ของผู้เล่นอื่นๆ ถ้าจับได้ใคร คนนั้นต้องเล่นเป็นตามที่ตกลงกันไว้ ถ้าคว้าไม่ได้ต้องทำใหม่ 3 ครั้ง ถ้าคว้าไม่ได้อีกผู้ที่เป็นคนคว้าต้องเป็นเอง

บทร้องประกอบการเล่นมีว่า จุ้มจาลี จี้จาหลบ กินขี้กบ หลบไม้ทัน (มีหลายบท)