การเล่นโปลิศจับขโมย

วิธีเล่น ฝ่ายหนึ่งสมมุติให้เป็นขโมย อีกฝ่ายหนึ่งเป็นโปลิศ เพราะสมัยก่อนไม่มีใครเรียก “ตำรวจ” ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ชะรอยตำรวจจะเป็นอาชีพที่คนเกรงขามมาก จึงนำมาตั้งชื่อฝ่ายที่เป็นผู้วิ่งจับ และถ้าจับได้ก็มีหน้ามีตา การเล่นนั้นผู้เป็นขโมยจะต้องมีวิธีพลิกแพลงซ่อนหรือหลบหลีกด้วยวิธีต่างๆ

การเล่นชนิดนี้ฝึกความมีไหวพริบ และออกกำลัง ภาคใต้มีวิธีเล่นที่คล้ายกัน เรียกว่า “โจรลักวัว” แต่มีการสมมุติเป็นเจ้าบ้านถูกลักวัวไป ต่อมานำความไปบอกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแล้วทั้งหมดจึงตามโจรที่ลักวัวไป