การเล่นลูกช่วง

แบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายเท่าๆ กัน อุปกรณ์การเล่น ใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ห่อเอาหญ้าแห้งหรือวัตถุนิ่มๆ ให้เป็นลูกกลมๆ ผูกชายไว้ ยาวพอจะโยนได้

วิธีเล่น แบ่งเขตผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ยืนห่างกันพอสมควร เริ่มต้นโยนลูกไปให้ อีกฝ่ายหนึ่งรับ ถ้ารับได้ก็มีสิทธิ์ที่จะปาให้ถูกตัวคนใดคนหนึ่งของฝ่ายตรงข้าม ถ้าปา ไม่ถูกก็พับไปต้องโยนกลับไปให้ฝ่ายตรงเข้ามาให้เป็นผู้รับ ถ้าปาลูกคนไหนคนนั้นต้องไปเป็นเชลยอีกฝ่ายหนึ่ง เล่นสลับกันดังนี้ต่อไปจนเหนื่อย ฝ่ายไหนได้เชลยมากฝ่ายนั้นชนะ การเล่นชนิดนี้ฝึกความสังเกต ความว่องไว และความรับผิดชอบ ภาคอีสานและ ภาคใต้ มีการเล่นคล้ายกัน ต่างกันที่การโยนลูกช่วงนั้น ผู้โยนลูกช่วงเป็นผู้ขี่คอคนซึ่งสมมุติเป็นม้า การเล่นชนิดนี้ ภาคอีสานเรียกว่า “ม้าหลังโปก” ภาคใต้เรียกว่า “ขี่ม้า โยนรับ” “ขี่ม้าโยนผ้า” ความสนุกอยู่ที่การหลอกล่อของคนและม้าตอนรับกันถ้าลูกตกม้าเก็บได้ก็อาจทำพยศให้คนตก เป็นต้น