โรตีสายไหม


น.ส.วงเดือน สง่าวงศ์ 90 ม.2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

0-3524-4945