ปลาแดดเดียว

ปลาตากแดดเดียว

อำเภอภาชีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาหารประเภทปลาเป็นจำนวนมาก และสิ่งหนึ่งที่มีชี่อเสียง คือ ปลาตากแดดเดียว ซึ่งปัจจุบันผู้ที่มีความชำนาญในการทำปลาตากแดดเดียว คือ นางมะลิวัลย์ รัตนวิชัย อยู่บ้านเลขที่ 195/2 หมู่ที่ 5 ตำบลภาชี อำเภอภาชี ปลาที่ทำส่งไปขายถึงกรุงเทพมหานครและอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีทั้งปลาช่อน ปลาสลิด และปลานิล