ปลาร้า

ผลิตภัณฑ์ปลาร้า ของนายสุนทร ธาราพรหม ประกอบด้วย ปลาร้าปลากระดี่ ปลาร้าผง ขั้นตอนการทำสะอาด ถูกสุขอนามัย บรรจุภัณฑ์สะอาด สวยงาม น่ารับประทาน และได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา