การเลี้ยงนกกระทา

1 . ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวจารุณี นามสกุล ฤกษ์ปราณี

อายุ 42 ปี เกิดวัน/เดือน/ปี 5 มิถุนายน 2505

สถานภาพ โสด มีบุตร/ธิดา -

การศึกษา จบปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ต . วังน้อย อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอุธยา

โทร . 0-1937-6336

2 . ความเป็นมาหรือภูมิหลัง

นางสาวจารุณี ฤกษ์ปราณี มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง สนใจการเกษตรโดยทดลองเลี้ยงปลา ตอนอายุประมาณ 30 ปี ต่อมาสนใจอยากเลี้ยงนกกระทาเป็น อาชีพ จึงได้ศึกษาจากตำรา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าไปศึกษาจากฟาร์มเลี้ยงนกกระทาโดยตรง จนเกิดความชำนาญและเลี้ยงนกกระทาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เคยเลี้ยงครบวงจร ทำให้มีรายได้พอสมควรตั้งแต่ ขายไข่นกกระทา ตัวนกกระทา ลูกนกกระทา ขี้นกกระทา ทำให้มีรายได้ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท ปัจจุบันเจอปัญหาไข้หวัดนก ซึ่งทำให้รายได้ขาดหายไป

3. ประวัติผลงาน

- ได้รับรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้า ในปี พ . ศ . 2538

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการส่งเสริมอาชีพ

ในปี พ . ศ .2539

4. ปัญหา / อุปสรรค

- ขณะนี้เกิดโรคไข้หวัดนกระบาด ทางราชการจำเป็นต้องให้ทำลาย

นกกระทา ทำให้สูญเสียรายได้ที่เคยได้รับจากการขายนกกระทาไปมากพอสมควร

5. วิธีการเลี้ยงนกกระทา

1. เตรียมกรง , โรงเรือน และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ถาดใส่อาหาร กระบอกใส่น้ำ ให้พร้อมโดยคำนึงถึงความสะอาด

2. หาซื้อไข่เชื้อ (ไข่นกกระทาที่ยังไม่ฟัก) จากแหล่งหรือโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน มีความ สะอาดเพียงพอ

3 . นำไข่เชื้อมาเข้าตู้ฟักที่เตรียมไว้ ประมาณ 15-16 วัน ไข่จะฟักเป็นตัวลูกนกกระทา (ตู้ฟักจะใช้อุณหภูมิ ประมาณ 38 องศาเซลเซียส )

4. นำลูกนกมาเข้ากรงอบนกเล็ก (ให้ความอบอุ่นด้วยแสงไฟ) โดยให้อาหารสำเร็จรูปของนกกระทา โดยเฉพาะใส่ในถาดใส่อาหาร และน้ำใส่กระบอกน้ำที่เตรียมไว้เพื่อให้ลูกนกกินประมาณ 12 วัน ขนลูกนกกระทาจะขึ้นเต็มตัว จึงเอาหลอดไฟที่อยู่ในกรงอบนกเล็กออก เนื่องจากนกกระทาสามารถมีร่างกายที่อบอุ่นได้เองจากขนของมันและให้มันอยู่ในกรงนี้ต่อไปอีก 6 วัน (รวมเวลาที่อยู่ในกรงนี้เป็น 18 วัน )

5. ตอนนี้คนเลี้ยงสามารถแยกเพศของนกกระทาได้แล้ว

6. ให้คัดเอานกกระทาตัวผู้ออกมาเลี้ยงไว้ในกรงเลี้ยงนกเนื้อ (กรงเลี้ยง นกเนื้อจะเลี้ยงบนพื้น ซึ่งจะทำให้โตเร็วขึ้น) โดยให้กินอาหารของไก่เนื้อแรกเกิดเพื่อคัดให้เป็นนกกระทาเนื้อและเลี้ยงอีกประมาณ 27 วัน (รวมเป็น 45 วัน นับตั้งแต่ฟักออกจากไข่ ) ก็สามารถจับขายเป็นนกกระทาเนื้อได้แล้ว

7. ส่วนนกกระทาตัวเมียให้นำไปไว้นกกรงนกรุ่น (กรงอบนกไข่) เลี้ยงไว้ประมาณ 12 วัน จึงนำขึ้นไปเลี้ยงในกรงนกไข่ หลังจากนั้นประมาณ 6 วัน นกกระทาตัวเมียจะเริ่มไข่ออกมาประปรายมี อายุได้ 50 วัน นกกระทาตัวเมียจะไข่ทุกวัน โดยเฉลี่ยคิดเป็น 80 % ของนกทั้งหมด เช่น ถ้ามีนกกระทาตัวเมีย 100 ตัว ก็จะออกไข่ประมาณ 80 ฟอง

8. นกกระทาตัวเมีย (นกไข่) จะปลดระวางเป็นนกเนื้อเมื่ออายุ 1 ปี หรือ 12 เดือน และสามารถขายได้ราคาดีกว่านกเนื้อตัวผู้ เนื่องจากอร่อยและมีคนนิยมรับประทานมากกว่า