ผักกระเฉด

การปลูกผักกระเฉด

ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา และ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย หลายครอบครัว ยึดอาชีพปลูกผักกระเฉดขาย โดยได้พยายามศึกษาวิธีการปลูกและปรับปรุงให้ดีขึ้นจนเป็นอาชีพหลัก

ขั้นตอนการปลูกและจำหน่าย

1. เลือกพันธุ์ที่ดีสำหรับใช้ปลูก

2. เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยตัดยอดให้ยาวพอสมควร

3. จะมีพ่อค้าคนกลางมารับถึงบ้าน