เห็ดฟาง

เห็ดฟาง นายจรัล เฉลิมพร

อำเภอภาชี เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในด้านการเพาะเห็ดฟาง ขึ่งเห็ดฟางของ อำเภอภาชีเป็นเห็ดฟางที่มีคุณภาพดี และเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภออีกด้วย นายจรัล เฉลิมพร เกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวน อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มีความชำนาญในการเพาะเห็ดฟาง ประกอบอาชีพนี้มาประมาณ 10 ปี ปัจจุบันมีโรงเรือนของกลุ่มเพาะเห็ดฟางประมาณ 40 โรงเรือน เห็ดฟางของนายจรัล เป็นเห็ดที่มีคุณภาพดี คือ ทรงดอกสวย ฐานดอกใหญ่ ปลายแป้น ขนาดดอกสม่ำเสมอ มีความแน่นของดอก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเห็ดฟาง ดอกมีสีขาวน่ารับประทาน เคยได้รับรางวัลการประกวดเห็ดฟางที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และได้มีโอกาสถวายเห็ดฟางให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายจรัลจึงเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรของชาวตำบลโคกม่วง ที่มีผู้ไปเยี่ยมเยือนและศึกษาหาความรู้ในด้านนี้อยู่เป็นประจำ