น้ำพริกเผา

การทำน้ำพริกเผา

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางวิไล นามสกุล ตามธรรม

อายุ 61 ปี เกิดวัน / เดือน/ปี 30 กรกฎาคม 2486

สถานภาพ สมรส สามีชื่อ นายผล ตามธรรม

มีบุตร / ธิดา จำนวน 7 คน ? ชาย 2 คน ? หญิง 5 คน

การศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

สถานศึกษา โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน ( สามารถติดต่อได้ ) บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ ( สามารถติดต่อได้ ) 0-3527-1198

2. ประวัติความเป็นมา

อาชีพเดิมของ คุณวิไล ตามธรรม คือ ทำนา จนมาถึงปี พ . ศ. 2530 ได้มีหน่วยงานของทางราชการเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำพริกเผา ทำให้หมู่บ้านของข้าพเจ้ามีอาชีพเสริมนอกจากการทำนาจึงทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดแนวคิดการรวมกลุ่มทำ “ น้ำพริกเผากุ้ง ” ซึ่งต่อมาในปี 2533 คุณ วิไล ตามธรรม และกลุ่มน้ำพริกเผา ได้สมัครเข้าร่วมประกวดการทำน้ำพริกเผา ที่ศูนย์ ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร แล้วได้รางวัลชนะเลิศ คือ น้ำพริกเผากุ้ง รสเด็ด รางวัลชนะเลิศปี พ . ศ . 2533 ณ . ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ” จึงทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักน้ำพริกเผาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วังจุฬาสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3527-1198

3. รายละเอียดเครื่องปรุงอุปกรณ์ในการทำน้ำพริกเผา

ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

- กุ้งแห้งใหญ่

- พริกแห้ง

- หัวหอม

- กระเทียม

- น้ำมันพืช ( ถั่วเหลือง )

4. ขั้นตอนการทำ

1. นำหอม กระเทียม มาปอกเปลือกออกให้หมดก่อน แล้วนำมาหั่น

2. นำกุ้งแห้งใหญ่ มาล้างให้สะอาด นำมาบดละเอียด

3. นำหอม กระเทียม ที่หั่นไว้แล้ว มาทอดในกระทะให้พอมีกลิ่นหอม

4. นำพริกมาคั่วให้กรอบ

5. นำหอม กระเทียม พริกแห้ง ที่ทอดแล้ว มาบดรวมกัน นำไปผัดกับ น้ำมันพืช ใส่กุ้งแห้งใหญ่ น้ำตาลปึก น้ำมะขาม ปรุงรส

6. นำทั้งหมดมาบรรจุลงขวด เพื่อเตรียมออกวางจำหน่ายต่อไป