การเลี้ยงกบ

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสมพร นามสกุล คำพร

อายุ 37 ปี เกิดวัน/เดือน / ปี 27 มิถุนายน 2510

สถานภาพ สมรส ชื่อสามี นายมนตรี คำพร

มีบุตร / ธิดา จำนวน 2 คน ? ชาย - คน ? หญิง 2 คน

การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ . วังน้อย

ขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ที่อยู่ ( สามารถติดต่อได้ ) บ้านเลขที่ 40 ม .5 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 0-3521-4063

2. ประวัติการทำงาน

เริ่มเลี้ยงกบมาตั้งแต่ปี พ . ศ . 2535 ด้วยเงินทุนเพียงน้อยนิดและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เลี้ยงไปขายไปจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีอุปสรรคบ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ผ่านมาด้วยความอดทนและมีจิตใจที่มุ่งมั่น ปัจจุบันกิจการเลี้ยงกบ ก็ดำเนินไปได้ดีจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในอำเภอวังน้อย

ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นการเลี้ยงกบแบบธุรกิจ ได้ดำเนินการเองตั้งแต่การผลิตการแปรรูป และการจัดจำหน่าย ตลาดที่รับซื้อกบ คือ ตลาดต่างประเทศเป็น ส่วนใหญ่ ประเทศที่รับซื้อมาก คือ ประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ประเทศฮ่องกงและจีน จะสั่งกบเป็นตัวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเทศไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา จะแปรรูปเป็นกบกระป๋องออกไป มีการแปรรูปจากกบเป็น ๆ มาเป็นกบกระป๋องออกขายทั้งในประเทศและนอกประเทศ สร้างรายได้ให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าก็ภูมิใจในอาชีพนี้มาก

ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

ชีวิตคือการต่อสู้ การเรียนรู้ คือ ยาชูกำลัง ทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็ต้องดี

ข้อคิดในการเลี้ยงกบแบบธุรกิจ

ผู้เลี้ยงกบขั้นแรกต้องหาตลาดก่อนแล้วค่อยเรียนรู้จากการทำน้อย ๆ ค่อยสะสมประสบการณ์แล้วค่อยเพิ่มเป็นธุรกิจแบบมั่นคง รู้และปฏิบัติตามองค์ประกอบของการเลี้ยงกบแบบธุรกิจ คือ

1. พันธุ์ต้องดีมีสีเหลืองสวย

2. อาหารต้องดีมีคุณภาพ

3. มีการจัดการที่ดี

4. ตลาดยุติธรรม

การเตรียมบ่อเลี้ยงกบแบบธุรกิจ

บ่อเลี้ยงกบควรเป็นบ่อซีเมนต์ปูพื้นด้วยกระเบื้องสีอ่อน เป็นบ่อเอนกประสงค์ลาดเอียงเล็กน้อย โดยมีขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.2 เมตร การทำบ่อแบบนี้ดูเหมือนลงทุนสูงแต่สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ทำความสะอาดง่ายไม่ส่งกลิ่นเหม็นและทำให้กบที่เลี้ยงปรับสภาพสีสวยตามตลาดต้องการ หลังคามุงด้วยวัสดุโปร่งแสงรำไรและไม่ควรใช้สีดำ อากาศถ่ายเทได้ดี

อาหารกบ

ควรเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปเสริมด้วยวิตามินและป้องกันโรคด้วยสมุนไพรเพราะจะสะดวกสะอาด ปลอดภัยมีประโยชน์

ขั้นตอนการเพาะพันธุ์กบ

1. เตรียมล้างบ่อให้สะอาด ตากแดดฆ่าเชื้อโรคประมาณ 2-3 วัน หลังคาควรเปิดโล่ง

2. เติมน้ำสะอาดลงไปในบ่อให้มีความสูงประมาณ 5 ซม . ควรใส่น้ำเวลาเย็น ๆ

3. ใส่พืชน้ำพวกหญ้า ผักบุ้งลงไปในบ่อ

4. ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงไปในบ่อเวลาประมาณ 20:00 น . ห้ามรบกวนกบ

5. ตอนเช้าเมื่อแม่พันธุ์วางไข่เรียบร้อยแล้ว นำพอแม่พันธุ์ออกจากบ่อเพาะ

6. ไข่กบจะกลายเป็นลูกอ๊อดภายใน เวลา 24 ชม.

7. หลังจากออกไข่ 3 วัน ให้กินไข่แดงต้มบดละเอียด

8. ประมาณ 10 วัน เริ่มให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเม็ดเล็กสุด เริ่มเติมน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

9. เมื่อเติมน้ำจนได้ 20 ซม . ควรถ่ายน้ำ ทุก ๆ 3-4 วัน เพื่อป้องกันน้ำเสีย

10. ประมาณ 2 0-25 วัน ลูกอ๊อด จะกลายเป็นลูกกบ เราต้องหมั่นคัดขนาดกบ ทำความสะอาดบ่อ ให้อาหารบ่อย ๆ จนอายุได้ 3 เดือนก็ขายได้

ข้อเสนอแนะในการเลี้ยง

แม่พันธุ์ที่พร้อม จะไข่อายุประมาณ 8 เดือนถึง 1 ปี ตัวที่พร้อมจะไข่เมื่อเอามือลูบข้างลำตัวของกบจะสาก ทั้งนี้เพื่อให้พ่อพันธุ์ยึดเกาะได้ง่าย ส่วนตัวผู้ที่พร้อมจะมีกล่องเสียงเห็นได้ชัดเจนอยู่ใต้คางเน้น พ่อแม่พันธุ์ต้องมีสีเหลืองสวย