ขนมกะหรี่ปั๊บและข้าวเกรียบ

ขนมกะหรี่ปั๊บและข้าวเกรียบ

กลุ่มอาชีพทำขนม กระหรี่ปั๊บและข้าวเกรียบ โดยนางสมบัติ แก้วศิริ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 2 ต . หนองน้ำใส อ.ภาชี สมาชิกได้รวมกลุ่มกันทำขนมเพื่อหารายได้เพิ่มในครอบครัว โดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น มะละกอซึ่งมีราคาถูก แล้วนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบมะละกอ ข้าวเกรียบฟักทอง และทำขนมกระหรี่ปั๊บไส้ต่าง ๆ เช่น สับปะรด ถั่ว ฯลฯ