ข้าวเกรียบกุ้งสมุนไพร

ข้าวเกรียบสมุนไพร

ตำบลไผ่ล้อมมีกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหารจากพืช ได้แก่ การทำข้าวเกรียบสมุนไพร รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบเห็ดข้าวเกรียบขนุน ผู้นำกลุ่ม คือ นางสนุ่น พรมมาศ อยู่บ้านเลที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี