ไข่เค็ม


นายวิเชียร ตรีทิพย์ 220/1 ม.10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

0-352-5261