แหนมเนื้อ, ไก่, ปลา


นางวรรณา เสาะฟอ 14/5 ม.1 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3524-5279