มัสมั่นเนื้อ, ไก่


นายเลาะ มั่นเจริญ ม.3 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

0-1933-5356