ฟังผิด

ลุงแย้ม นาคเลี้ยง ผู้เล่า

มีชายคนหนึ่งแกติดสุราหรือสุราเรื้อรังกินทุกวัน เช้าเมา กลางวันเมา เย็นเมา เมาตลอดวัน ต่อมาก็ถึงแก่ความตาย โบราณบอกว่าตายไปแล้วก็จะต้องไปหายมพบาล เพื่อไต่สวนบาปเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ทำบาปอะไรไว้บ้าง พอไปหายมพบาลก็ถามว่าเมื่อครั้งที่แกอยู่บนโลกมนุษย์แกทำอะไรไว้บ้าง จงบอกมาซิ ชายคนนี้ก็พูดขึ้นว่าเช้าก๊งเย็นก๊งครับ ฝ่ายยมพบาลได้ยินผิด ได้ยินเป็นเช้าองค์ เย็นองค์ ก็ชมชายคนนี้เลยว่าแกนี่เก่ง สร้างพระได้เก่งคนอื่นสู้ไม่ได้เลย แกนี่ทำบุญไว้มากนะไปอยู่บนสวรรค์ไป