มุขตลก

นายขวัญนา อรุณรัตน์ ผู้เล่า

มีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพทำนา ซึ่งอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตลอดมา และมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้คอยดูแลอีกทีหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งก็มีตานากับตาอยู่เดินทะเลาะกันมาตลอดทางเพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดสินใจให้ ตานากับตาอยู่เดินเถียงกันมาตลอดทางว่าควายของแต่ละคนนั้น เข้าไปย่ำต้นกล้าของทั้ง 2 เสียหาย ตาอยู่ได้เอาควายไปเลี้ยงใกล้ ๆ ที่นาของตานา ควายตาอยู่นั้น เป็นตัวผู้กำลังเป็นหนุ่มเลย ส่วนควายตานานั้นก็เป็นตัวเมีย เมื่อควายตัวผู้ตัวเมียมาเจอกัน มันก็ไปทำอะไรมิดีมิร้ายนานทั้ง 2 ซึ่งย่ำต้นกล้าเสียหาย ต่างคนก็เถียงกันว่าของมึงก็ผิด ของกูก็ผิด

เมื่อมาถึงบ้านผู้ใหญ่ก็เลยถามขึ้นว่า ตานาควายแกเข้าไปย่ำต้นกล้าของตาอยู่กี่รอย ตานาก็บอกว่า ควายข้ามันตัวเมียก็ต้อง 4 รอยซิวะ ส่วนตาอยู่ล่ะกี่รอย ตาอยู่ก็บอกว่า 2 รอยซิวะ ผู้ใหญ่ก็ร้องว่าอ้าวแล้วอีก 2 รอยไปไหนวะ ก็อีก 2 ขามัยอยู่ข้างบนหลังนะซิ ผู้ใหญ่ก็พูดว่า อ้าวถ้าอย่างงั้นแล้วจะไปปรับเขาได้อย่างไงว่ะ ควายของแกก็ย่ำของแกเองนะซิวะ ช่วยไม่ได้ ส่วนตานาก็ดูสวนผู้ใหญ่ขึ้นมาว่า อ้าวผู้ใหญ่ทำไมถึงพูดอย่างงั้นล่ะ ก็ควายตาอยู่นะพอถึงที่ดี ๆ หน่อยก็ตะกาย 2 รอยนะยาวตั้ง 3 วาแน่ะต้องปรับมากหน่อย