ความใกล้เคียง

นายสมชาติ จริตธรรม ผู้เล่า

ก็มีชาย 3 คน เป็นเพื่อนกันและได้ศึกษาอยู่ที่สหรัฐ คนที่ 1 เป็นคนไทย คนที่ 2 เป็นคนญี่ปุ่น คนที่ 3 เป็นคนสหรัฐ ทีนี้พอเรียนจบต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านอยู่มาปีหนึ่งเพื่อนจากสหรัฐกับญี่ปุ่นก็มาเที่ยวเมืองไทย พอเจอกันต่างคนก็ต่างเอาเรื่องราว ๆ ต่าง ๆ ซึ่งกันและกันฟัง มาตอนหนึ่ง

เจ้าคนสหรัฐก็พูดว่า เพื่อนเอยมึงเชื่อไหม คนสหรัฐนะ เรียนวิทยาศาสตร์กันทั้งประเทศเลย เจ้าคนไทยกับคนญี่ปุ่นก็ว่าไม่จริง ก็เถียงกันว่าไม่จริง เป็นไปไม่ได้ เจ้าคนสหรัฐก็ว่า ถึงไม่ได้ก็ใกล้เคียงกันแหละวะ

ทีนี้เจ้าคนญี่ปุ่นก็พูดมั่งว่า เพื่อนเอยมึงเชื่อไหม คนญี่ปุ่นนะปลูกต้นซากุระกันเต็มไปหมดทุกบ้านเลย เจ้าคนไทยกับคนสหรัฐ ก็เถียงว่าไม่จริง เป็นไปไม่ได้ เจ้าคนญี่ปุ่นก็ว่า ถึงไม่ได้ก็ใกล้เคียงกันแหละวะ

ทีนี้เจ้าคนไทยเห็นเพื่อนคุยอวดประเทศของตนเองก็เอามั่ง เออเพื่อนเอ้ยมึงเชื่อไหมควายเมืองไทยออกลูกทางตูดวะ เจ้าคนสหรัฐกับคนญี่ปุ่นก็ว่าไม่จริง เป็นไปไม่ได้ เจ้าคนไทยก็ว่าถึงเป็นไปไม่ได้ก็ใกล้เคียงแหละเพื่อน