เลยตามเลย

นายสมบัติ อรุณรัตน์ ผู้เล่า

ชายคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์วัด วันหนึ่งรบเร้าหลวงตาให้ไปขอภรรยาให้ หลวงตาบอกว่า “เอ็งจะเอาสินสอดที่ไหนไปให้เขา” ชายหนุ่มว่า “ให้หลวงตาไปขอยืมใครให้ก็ได้” หลวงตาว่า

“แล้วเอ็งจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขา” ชายหนุ่มตอบว่า “เอาเถอะน่า” หลวงตาจึงจัดการให้และได้ตกลงกับฝ่ายเจ้าสาว โดยสู่ขอให้สินสอด 10 ชั่ง ทองหมั้นหนัก 5 บาท และฝ่ายผู้ชายได้เอ่ยขึ้นว่า “ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้นอนด้วยกันขอให้คืนเงินให้ตนด้วย”

เมื่ออยู่กันได้จน 7 วันไม่ได้มีอะไรกันเลย ฝ่ายหญิงก็เลยรำคาญ ก็เลยบอกเลิก และให้พ่อแม่คืนสินสอดทองหมั้นแก่ฝ่ายชายไป ฝ่ายชายก็ได้เงินเอาไปคืนคนที่ยืมมา และบอกฝ่ายหญิงว่า “ไหนๆ ก็ขอแล้วก็ขอนอนที่บ้านนี้อีกสักคืนเถอะ” แล้วจึงได้เสียกันในคืนนั้นเอง พ่อของเจ้าสาวบอกว่า “ทำไมไม่ไล่เขาไป” ลูกสาวก็ตอบว่า “ไหนๆ เขาอยู่แล้วก็เลยตามเลยเถอะพ่อ”