ฆ่าปลาไม่บาป หมูเป็ดไก่ก็ไม่บาป

นายเพียร โพธิ์เจริญ ผู้เล่า

พระอิศวรสร้างโลก พระนารายณ์ปราบโลก เมื่อพระอิศวรสร้างโลกแล้วก็บันดาลให้มีสิ่งต่างๆ พวกต้นไม้สัตว์ต่างๆ มากมายหลายชนิดขึ้นมาในโลก เจ้าปลาก็มากราบทูลว่า ถ้าหากว่าปลามีไม่พอเลี้ยงมนุษย์ พวกกระผมก็จะช่วยเหลือโดยการเป็นอาหารแทนปลาให้มนุษย์กินบ้าง