การล่อเปรต

นายธานินทร์ ผู้เล่า

คนสมัยก่อนๆ เล่าต่อๆ กันมาว่า ถ้าอยากดูเปรต อยากจะเห็นเปรตให้ไปยืนหันหลังให้เมรุ เวลาที่เขานำศพวนเมรุก่อนเผา แล้วก้มมองระหว่างขาจะเห็นผีหรือเปรต แต่มีอีกวิธีหนึ่งคือ นำขนมไปผูกปลายไม้กวาดแล้วลากไปรอบๆ โบสถ์ โดยวนซ้ายเวลาประมาณเที่ยงคืน ถ้าจะให้ดีต้องเป็นวันพระ 15 ค่ำ เมื่อลากไม้กวาดไปเรื่อยๆ เปรตมันเห็นขนมมันก็จะออกมาหยิบขนมเพื่อที่เอาไปกินเมื่อเวลาเปรตหยิบขนมให้หยุดเดินต่ออย่าหันไปมอง เดี๋ยวช็อก