งูเหลือมกับอีแร้ง

ผู้เล่า

ในสมัยก่อนแต่โบราณนานมาแล้ว สัตว์ทุกชนิดพูดได้ มีพญางูเหลือมกับอีแร้งเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งงูเหลือมมีพิษมากก็ไปกัดชาวนาตาย แล้วก็กลับมาบอกให้เพื่อนอีแร้งไปกินคนที่ตาย อีแร้งจึงเดินทางไป แต่ปรากฏพบว่าท้องของชาวนายังกระดุกกระดิกอยู่เพราะก่อนตายชาวนาได้จับปูนาห่อใส่พกไว้ จึงได้กลับมาบอกกับงูว่าท่านโกหกเราชาวนายังไม่ตาย งูเหลือมเสียใจ จึงคายพิษให้กับงูเห่าซึ่งมารอรับ งูเห่ามาก่อนจึงเกลือกได้พิษมาเต็มตัว แมลงปอก็ไปได้พิษมาหน่อยเดียว ก็ชูหางร่อน เจ้ามดตะนอยก็ไปยืนคอยจนเอวคอด เพราะมีสัตว์ไปรออยู่มากเข้าไม่ถึง ด้วยเหตุฉะนี้แหละงูเหลือมจึงไม่มีพิษอีก เพราะคายให้สัตว์อื่นหมด

งูเห่า มดตะนอย แมลงป่องจึงมีพิษปรากฏอยู่ทุกวันนี้