ประวัติแคนกับจิ้งหนอง

นายขวัญนา อรุณรัตน์ ผู้เล่า

มาจากเวียงจันทน์ คือ มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ขุนผู้ ภรรยาชื่อนางเขียวก่อมมีไร่นาอยู่มาก พอถึงเดือนหก เดือนเจ็ดแกก็ซ้อมข้าวกิน เพราะว่าตอนนั้นโรงสียังไม่มีนางเขียวก่อมมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อ วงเดือน สาวสุดสวย สะอาด พอถึงเดือนหกแกก็เกณฑ์ลูกนามาซ้อมข้าว พวกลูกนาก็มีแคนมีขลุ่ย ซอ จิ้งหน่อง ก็เดินเป่าและร้องเพลงกันมาตลอดทาง ต่างคนต่างก็เดินมาจากคนละที่ สองที่ พอรวมคนได้ 9-10 คน ก็เดินร้องรำทำเพลงกันมาจนถึงบ้านเศรษฐี และก็ร้องรำทำเพลงประกอบการงานในขณะเวลาทำงานไปด้วย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนมากก็เป็นเพลงเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวในสมัยก่อนนั้นเรียกว่า หมอลำซึ้ม ต่อมาอีกประมาณ 100 ปี ก็เป็นลำเพลิน ลำเดินต่าง ๆ จนมาถึงในปัจจุบัน