ทำไมควายจึงไม่มีฟันบน เต่ากระดูกจึงออกนอกเนื้อ

ผู้เล่า

กาลครั้งหนึ่งมานานแล้ว มีเต่าตัวหนึ่งอยากเดินทางไปเที่ยวสวรรค์ จึงปรึกษากับเจ้าเพื่อนหงส์ 2 ตัวว่า ทำอย่างไรตัวเองจึงจะไปเที่ยวสวรรค์ได้ หงส์ 2 ตัวจึงให้เต่าคาบไม้ตรงกลาง ส่วนตัวเองจะคาบไม้แล้วบินไป เมื่อตกลงกันได้หงส์ 2 ตัวจึงไปหาไม้มาให้เต่าคาบ แล้วตัวเองก็คาบไม้พาบินไป บินไปเรื่อยๆ ไปพบควายกำลังกินอยู่ เมื่อควายมองเห็นเต่านึกว่าเต่าบินได้ จึงตะโกนว่าเต่าบินได้ ฝ่ายเต่าได้ยินดีอ้าปากพูดว่าบินไม่ได้ ปากจึงหลุดตกลงมา ควายเลยหน้าดูอยู่ ตัวเต่าจึงตกลงมาถูกฟันบนของควายหลุด ความโมโหที่เต่าทำตัวเองฟันหลุดจึงกระทืบเต่า จนกระดูกออกนอกเนื้อ ดังนั้นควายจึงไม่มีฟันบน และเต่ากระดูกออกนอกเนื้อ