คนกับห่าน

นางจิบ คุ้มเย่า ผู้เล่า

นานมาแล้วมีชายคนหนึ่งมีห่านแปลกประหลาดตัวหนึ่ง ซึ่งมันออกไข่เป็นทองคำทุกวัน ชายคนนั้นไม่พอใจที่ได้ไข่วันละฟอง เขาเชื่อว่า มีคลังทองคำจำนวนที่อยู่ภายในท้องของห่าน เขาจึงใช้มีดฆ่าห่านและผ่าท้องของมันออก แต่ต้องผิดหวังอย่างใหญ่หลวงเพราะในท้องห่านของมันเหมือนทั่วไป เป็นอันว่าเขาฆ่าสัตว์ซึ่งนำโชคดีมาให้เขาเสียแล้ว