มนุษย์เกิดแล้วไม่ตาย

ผู้เล่า

นานมาแล้วมนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีใครตายเลย จนกระทั่งวันหนึ่งกิ่งก่ายักษ์เกิดความเห็นว่าถ้ามนุษย์ไม่ตายจะก่อความรำคาญให้กับพวกตนเอง โลกนี้จะมากมายไปด้วยมนุษย์ทำให้ตนกลับหัวกลับหางไม่ได้ จึงคิดไปเฝ้าพระอินทร์ว่า มนุษย์สมควรตายบ้าง ถ้าไม่ตายจะทำให้ตนเองลำบาก และเกิดความเดือดร้อนทุกหนแห่ง จึงทำให้พระอินทร์สาปให้มนุษย์เกิดมาแล้วตาย สัตว์ทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้ มีการเกิด แก่ เจ็บ และตายในที่สุด จะได้เกิดความสมบูรณ์ยุติธรรมของโลก จนจบถึงปัจจุบันนี้แล