บ้านสามตุ่ม

นายฟ้อน สุขจรุญ ผู้เล่า

มีเรื่องว่าเมื่อก่อนนี้หมู่บ้านนี้ไม่มีชื่อ ได้มีพระธุดงค์อยู่องค์หนึ่งมาปักกรดอยู่ที่ก็เห็นเป็นตุ่มอยู่สามใบอยู่ในวัด ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ ก็เลยตั้งชื่อให้ว่า วัดสามตุ่มตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านสามตุ่ม