ผีหวงสมบัติ

ในบริเวณวัดพายทอง ที่ใกล้ๆ กับเมรุเผาศพ มีต้นโพธิ์คู่หนึ่งซึ่งใหญ่โตมากและที่โคนต้นโพธิ์จะเป็นที่รวมกระดูกคนตายเป็นจำนวนมาก สัปเหร่อวัดคนหนึ่งแกได้นำเงินปากผีที่แกเผา นำเอาเงินไปกองไว้ที่โคนต้นโพธิ์จนเป็นเงินจำนวนมาก โดยนำมากองไว้กับกองกระดูก พอแกคิดจะเก็บเงินรวบรวม ลองไปค้นที่โคนต้นก็พบงูทุกครั้งแกจึงเอาเงินไม่ได้ ถึงแม้พยายามหลายต่อหลายครั้ง

และที่ต้นโพธิ์ต้นนี้มีเรื่องเล่าอีกคือ มีพระองค์หนึ่งจะไปตัดกิ่งต้นโพธิ์ที่ใบได้ยื่นไปคลุมกุฏิ แต่ก็ต้องตกต้นโพธิ์ทุกครั้ง พระองค์นั้นบอกว่าเหมือนมีคนมาถีบตกจากต้นไม้ทุกครั้ง

และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับต้นโพธิ์ต้นนี้คือ ในวัดมีงานวัด พวกแม่ครัวได้นำกิ่งโพธิ์ไปทำฟืน ผลปรากฏรุ่งขึ้น ตัวบวมปูดกันเป็นแถว ต้องทำพิธีแก้บน อาการจึงค่อยยังชั่ว