ภูเขาทอง

ผู้เล่า

เล่ากันว่า สมัยก่อนพม่ายกพลมาตีอยุธยา ตั้งทัพอยู่ที่ภูเขาทองปัจจุบันนี้ รบกับคนกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานต่างก็ไม่ชนะกันได้ ทางกรุงศรีอยุธยามีคนดีมีฝีมือฉลาดเฉลียว คือศรีธนญชัย รับอาสาท้าพม่าสร้างเจดีย์แข่งกัน โดยยึดข้อตกลงว่า ถ้าพม่าแพ้ให้ยกทัพกลับไปบ้านเมืองของตนเอง แล้วห้ามมิให้ดูการสร้างเจดีย์จนกว่าจะมองเห็นยอดเจดีย์ของกัน

พม่าจึงตกลงรับปาก ฝ่ายกองทัพพม่า รีบสร้างเจดีย์โดยเกณฑ์คนจำนวนมากมาสร้าง ให้อิฐคนละเต้า ปูนคนละก้อนสร้างจวนเสร็จ ฝ่ายศรีธนญชัยคนเดียวหาทางปลอมตัวเป็นเจ๊กขายหมูพายเรือไปสืบข่าวทางพม่า พอเห็นว่าพม่าสร้างเกือบเสร็จแล้วจึงหาทางอุบายนำไม้ไผ่ผูกเป็นห้างร้านเป็นรูปเจดีย์แล้วคลุมด้วยผ้าสีแดง จากนั้นไม่นานก็นำผ้าขาวขึ้นคลุม พม่ามองเห็นแต่ไกลลิบ ๆ จึงยอมแพ้ ถอยทับกลับไปเหลือภูเขาทองไว้ให้เห็นทุกวันนี้