ประวัติวัดเจ้าเจ็ดนอก-เจ้าเจ็ดใน

นางแพ กิจประสงค์ ผู้เล่า

ระหว่างวัดเจ้าเจ็ดนอกกับวัดเจ้าเจ็ดในมีพลับพลาจตุรมุข สร้างด้วยไม้เกือบพุพังแล้วอยู่ 1 องค์ มีเรื่องเล่าว่าสมัยโบราณพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาทอดกฐินที่วัดเจ้าเจ็ดใน แต่วัดเจ้าเจ็ดนอกไม่ยอม จะให้ทอดกฐินที่วัดเจ้าเจ็ดนอกเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงสร้างพลับพลารับเสด็จไว้ตรงกลางระหว่างวัดทั้งสอง

ประวัติของวัดเจ้าเจ็ดนั้นมีเรื่องว่า สมัยก่อนเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในแถบนี้มีลูก 2 คน เมื่อเศรษฐีตายลูกก็แบ่งสมบัติกันคนละครึ่ง ต่อมาก็แต่งงานและมีลูกทั้ง 2 คน ตกลงกันว่าจะสร้างวัดเพื่อให้ลูกบวชและเรียนแต่ยังไม่ทันสร้างก็ทะเลาะกัน ก็เลยสร้างวัดคนละวัดแข่งบารมีกัน คือวัดเจ้าเจ็ดใน และวัดเจ้าเจ็ดนอก