บางปะหัน

นายสะอาด บุญอุทิศ ผู้เล่า

เหตุที่อำเภอนี้มีชื่อว่าบางปะหันเพราะว่า สมัยที่พม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาคนไทยหนี พอพม่าจับได้ก็นำมาประหารชีวิตที่อำเภอนี้จึงเรียกว่า บางประหาร ต่อมาก็กลายเป็นบางปะหัน