ที่มาของตำบลเต่าเล่า

คุณตาศุภชัย อุบลเพ็ง ผู้เล่า

ที่เดิมมีประชาชนรวมกันเป็นหมู่เป็นก๊ก บ้านระยะห่างกัน พอเลิกจากทำงานแล้วก็ไปต้มเหล้ากินกัน เวลาพูดกันเวลาต้มเหล้าการพูดก็เปลี่ยนไป เวลาต้มเหล้าก็จะต้องมีเตา จึงเรียกว่า เต่าเล่า แต่ปัจจุบันเปลี่ยนจากเต่าเล่าเป็น บ้านแถวแก้วฟ้าเปลี่ยนเพราะ ต.เต่าเล่า มีแม่น้ำผ่ากลาง มาระยะหลังการปกครองแยกออกเป็น 2 บ้าน เพื่อสะดวกในการปกครอง จึงแยกเป็น 2 ส่วน จากเต่าเล่า จนมาเป็นบ้านแถว แก้วฟ้า

ทำไมถึงชื่อบางซ้าย (เรื่องเล่า)

คนที่ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนั้น ประกอบอาชีพที่ไม่แน่นอนเท่าใดนัก เพราะคำว่าซ้ายเหมือนกับมือซ้ายที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าไหร่นัก