อ้ายจันกับอ้ายจน

ผู้เล่า

อ้ายจน อ้ายจันเป็นเด็กวัด เมื่ออกจากวัดก็ต่างคนต่างไป อ้ายจันก็ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อ้ายจนก็เที่ยวเร่ร่อนไม่รู้จะไปพึ่งใคร จึงเสาะหาอ้ายจันก็ไปเจอถามจึงถามว่า อ้ายจันมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่นี่หรือเปล่า ยามบอกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วและพาไปหา ก็ไปเจออ้ายจัน อ้ายจันรู้ว่าเพื่อนมาก็เรียกมาคุยกัน พอจะกลับก็ให้พระว่าให้เรี่ยวแรงอย่างกับมด ให้อดทนอย่างกับหมา ใจกล้าอย่างสตรี อ้ายจนก็โมโหว่าอ้ายจันว่าให้พรไม่ดี อ้ายจันก็อธิบายว่ามดน่ะของใหญ่กว่าตัวมันยังเอาไหว เรี่ยวแรงมันดี ส่วนหมานั้นมันอดทน เพราะตามปรกติผู้หญิงจะเป็นคนอ่อนแอแต่เมื่อถึงยามคับขันก็ฆ่าคนได้อ้ายจนเมื่อเข้าใจดีว่าเพื่อนให้พรดีก็สบายใจ