ตำนานหนองไม้ซุง

บุญนำ คงสุวรรณ์ ผู้เล่า

นานหลายร้อยปีผ่านมาแล้ว มีชาวบ้านเล่ากันว่าหนองไม้ซุงนั้น เป็นทางเดินของโขลงช้างและมีท่อนไม้ใหญ่หลายต้นอยู่ข้างหนองน้ำ โขลงช้างเกินไปพักใต้ต้นไม้ใหญ่แถวนั้นและได้เล่นน้ำในหนองน้ำนั้น โขลงช้างเดินมาจนที่ดินแถวนั้นเป็นทางลึก โขลงช้างเล่นน้ำในหนองน้ำนั้นจนหนองน้ำนั้นกว้างและลึก โขลงช้างเล่นน้ำในหนองกันจนต้นไม้ใหญ่ข้างหนองน้ำโคลนจมลงในหนองน้ำนั้น ต้นไม้ใหญ่ได้โคลนจมในหนองน้ำนั้นนานหลายร้อยปี

วันหนึ่งได้มีพวกชาวบ้านไปหาปลาในหนองน้ำนั้นก็ได้ไปเจอกับท่อนซุงขนาดใหญ่ ก็คิดจะเอาท่อนซุงขึ้นมาจากหนองน้ำให้ได้ พวกชาวบ้านก็มาช่วยกันขุดท่อนซุงแต่ก็ไม่สามารถเอาท่อนซุงนั้นขึ้นมาได้ กลับจมลงไปในโคลนลึกกว่าเดิมอีก ชาวบ้านก็หมดความสามารถไม่รู้จะทำอย่างไรดี แต่ชาวบ้านก็ยังคิดจะเอาท่อนนั้นขึ้นมาให้ ได้ ชาวบ้านจึงได้ไปนำช้างมาดึงท่อนซุง แต่ก็ ไม่สามารถดึงขึ้นได้ ชาวบ้าน ไม่สามารถนำท่อนซุงขึ้นมาได้ ก็เลยปล่อยจมอยู่ในหนองน้ำนั่นชาวบ้านจึงเรียกกันว่า หนองไม้ซุง ตั้งแต่นั้นเป็นต้น ในปัจจุบันก็ได้ขุดหนองน้ำนั้น เป็นบ่อขนาดใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมและ ได้ปรุงพัฒนาและทางที่โขลงช้างเดินเป็นทางลึก ก็ได้ขุดคลองยาวตลอดแนว และ ได้ทำถนนติดกับคลองยาวไปตลอดแนว ถนที่ติดกับคลองนี้ได้ผ่านหลายหมู่บ้านและยังไปหลายอำเภออีกด้วย