วัวชื่อ นางเขียว ระลึกชาติ

นายสอาด ปินวิเศษ ผู้เล่า

แม่วัวตัวหนึ่งชื่อ นางเขียว มีลูกติดหนึ่ง ตัวนางเขียวชาติก่อนเป็นคน มีลูกเป็นชายและลูกสะใภ้ที่ดี เมื่อเกิดเป็นแม่วัวก็ยังระลึกชาติเก่าได้ พูดไม่ได้แต่ฟังภาษาคนออก จิตที่ระลึกชาติเก่าได้ ได้ไปเข้าฝันลูกสะใภ้เมียของลูกชายครั้งเป็นคนว่า แม่มาเกิดแล้วแต่เกิดเป็นวัว ชื่อนางเขียว เพราะแม่เป็นหนี้เขา 5 บาท (บอกชื่อเจ้าหนี้) ยังไม่ได้ใช้หนี้แม่ตายมาเกิดเป็นวัวใช้แรงงานแทนหนี้ ขอให้ลูกนำเงินไปใช้หนี้แทนแม่ด้วย ลูกสะใภ้ไม่กล้าบอกความฝันแก่ผัว ต่อมาจิตของนางเขียวไปเข้าฝันลูกสะใภ้อย่างนั้นอีก ลูกสะใภ้ไม่กล้าบอกผัวอีก จากนั้นอีก 2 อาทิตย์ จิตนางเขียวเข้าฝันลูกชายบอกข้อความอย่างเดียวกันกับเข้าฝันลูกสะใภ้ ตื่นเช้าลูกชายเล่าฝันให้ภรรยาฟัง ภรรยาพูดว่านางเขียวนั้นแม่ของเราแน่ สามีถามว่าเธอรู้ได้อย่างไร ภรรยาตอบว่า นางเขียวมาเข้าฝันฉันอย่างนั้น 2 ครั้งแล้ว สามีต่อว่าทำไมไม่บอกฉัน ภรรยาตอบว่า ฉันกลัวว่าพี่โกรธหาว่าแม่พี่ไปเกิดเป็นวัว เราควรนำเงินไปใช้หนี้แทนแม่ 5 บาท และเงินอีก 1000 บาท ไปซื้อแม่มาเลี้ยงให้แม่ของเรามีความสุข สามีพอใจ จึงนำเงินไปบ้านเจ้าหนี้พอดีกับป้าที่เป็นเจ้าหนี้ของแม่ ถามได้ความว่าแม่ครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นหนี้ ยังไม่ได้ใช้อยู่ 5 บาท จริงตรงกับความฝันจึงบอกความประสงค์ จึงนำเงินมาใช้หนี้แทนแม่ 5 บาท ป้าเจ้าหนี้บอกว่า ป้าไม่เอาดอก เพราะอธิษฐานยกหนี้ให้และเมื่อเผาศพแม่แก ป้าเจ้าหนี้ย้อนถามว่า แกรู้ได้อย่างไรว่าแม่แกเป็นหนี้ฉันอยู่ 5 บาท เขาตอบว่า วัวของป้าชื่อ นางเขียว ไปเข้าฝันเมียฉัน 2 ครั้งและครั้งที่ 3 เข้าฝันฉันบอกว่า แม่เกิดเป็นวัว ชื่อ นางเขียวอยู่ที่นี่ ขอให้ลูกนำเงิน 5 บาท วันนี้ฉันนำเงิน 1000 บาท มาขอซื้อวัวแม่ของฉันไปเลี้ยงดูให้มีความสุขด้วย ป้ากรุณาขายให้ฉันเถิด แต่ป้าเจ้าหนี้บอกว่า ป้าไม่กล้าขายเอ็งดอก นางเขียวมีลูกติด 1 ตัว อยู่ที่ฝูงโน่น เอ็งไปเรียกเอา ถ้ามันตามเอ็งไปข้าก็จะยกให้เลย 2 ผัวเมียไปที่ฝูงวัว ร้องเรียกเขียว นางเขียวได้ยินก็เดินออกจากฝูงพร้อมลูกแหง่ตามมาด้วย ที่ตาของนางเขียวมีน้ำตาไหลพราก 2 ผัวเมีย เดินไปยืนข้าง ๆ แล้วพากันร้องไห้ เมื่อกลั้นน้ำตาได้แล้ว ก็นัดกันออกเดินห่างมาเฉยๆ โดยไม่ร้องเรียกอีกดูสิ แม่เขียวจะตามมาไหม ปรากฏว่า แม่เขียวกับลูกแหง่ก็เดินตาม 2 ผัวเมียซึ่งเป็นลูกชาย ลูกสะใภ้ของตน ครั้งเป็นมนุษย์ 2 ผัวเมียเมื่อบอกกิริยาอาการของแม่วัวให้ป้าเจ้าหนี้เข้าใจและกล่าวขอบคุณป้าแล้วก็พาแม่วัวพร้อมลูกติดไปเลี้ยงดูอย่างดี ให้นางเขียวซึ่งเป็นแม่ในร่างวัวมีความสุข

เรื่องนี้สอนให้เราได้รับรู้ถึงกฎแห่งกรรมบาปบุญคุณโทษที่ได้รับ