เด็กน้อยขยัน

นางยาอัด พรหมสุริยา ผู้เล่า

วันหนึ่งเด็กคนหนึ่งชื่อว่า ยอด ยอดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างแทนแม่ของเขา ยอดพึ่งเรียนอยู่ชั้น ป.2 ยอดรับจ้างฟันหญ้าและรับจ้างซักผ้าบางทีก็ต้องหยุดเรียนสัก 2–3 วัน บางทีอดไม่ได้ ไปโรงเรียนยอดก็ต้องเขียนจดหมายให้ครูของเขา วันนั้นยอดได้ไปรับจ้างฟันหญ้า จนวันหนึ่งเขาโตขึ้น เขาได้เรียนอยู่ชั้น ม.3 เขาได้ทุนเรียนและเขาก็เอาไปฝากธนาคาร วันหนึ่งเขาได้ถูกคัดเลือกให้ไปอ่านข่าว เขาได้ชนะการประกวดและเขาก็ได้เอาไปให้แม่ของเขาดูแม่ชมเชยยอดว่าเก่งมากเลยลูกแม่ และวันหนึ่งเขาได้มีโรงงานแห่งหนึ่งเขาได้พูดกับแม่ของเขาว่า แม่ภูมิใจในตัวลูกมากและวันหนึ่งเขาได้ปลูกบ้านให้ของเขาและแม่ลูกสองคนก็อยู่กันกันอย่างมีความสุข

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี