พระพุทธเจ้า ตอนเจ้าเต่า

นายฟอง อินดนตรี ผู้เล่า

พระพุทธเจ้าในตอนนี้ท่านทรงเสด็จนิพพานบนสวรรค์ ณ บึงแห่งหนึ่งในบึงนั้นมีเจ้าเต่าตัวหนึ่ง เห็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนิพพานจึงได้ขอไปด้วย พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า เจ้าจะไปด้วยก็ได้ พระพุทธเจ้าจึงให้เจ้าเต่าคาบผ้าเหลืองไปด้วย แต่เมื่อในสมัยนั้นเต่าไม่มีกระดองแต่พอเจ้าเต่าคาบไป พระพุทธเจ้าจึงเหาะไปบนสวรรค์แต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งพูดว่าดูสิพวกเอ็ง เต่าเหาะเห็นกันบ้างไหม เจ้าเต่าจึงอ้าปากออกจากผ้าเหลืองแล้วพูดว่าข้าไม่ได้เหาะแต่ข้าคาบผ้าเหลืองของสมเด็จท่านไป ปากของเจ้าเต่าจึงออกจากผ้าเหลืองเต่าจึงหล่นจากฟ้า กระดูกออกจากเนื้อกลายมาเป็นกระดองในเวลาต่อมา

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหูเบาแล้วอาจทำอะไรไปโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเหมือนกับเจ้าเต่าตัวนั้น