ทรัพย์ในดิน

นายเสวก ไตรจิตร์ ผู้เล่า

มีครอบครัวหนึ่งซึ่งแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่พ่อก็ชรามากก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหนักแต่มีบุตรชายสองคน และวันหนึ่งพ่อได้เรียกลูกทั้งสองมาพบและลูกโตชื่อสมชาย คนที่สองชื่อสมหวังและพ่อก็ได้บอกกับลูกว่าพ่อคงจะอยู่กับลูกไม่ได้แล้ว เพราะอาการพ่อหนักมากพ่อคงตายแน่ แต่พ่อยังมีสมบัติให้ลูกบ้างพ่อมีที่ดินอยู่สองแปลง จะแบ่งให้ลูกคนละ 1 แปลง แต่ว่ายังมีควายและจอบอยู่อย่างละหนึ่งอย่าง พ่อจะให้ที่ดินแปลงหนึ่งกับควายตัวหนึ่ง สมชายบอกว่าผมไม่เอาควาย พ่อว่าถ้าอย่างงั้นพ่อยกควายให้สมหวัง พอพ่อแบ่งสมบัติให้ลูกเรียบร้อยแล้ว สมชายจึงบอกกับพ่อว่าทรัพย์มีหรือไม่ พ่อบอกว่าทรัพย์อยู่ในดินและพ่อก็สิ้นใจตาย 15 ปีผ่านมา ลูกทั้งสองก็ปกครองสมบัตินั้น ลูกคนโตคือสมชาย เป็นคนขี้เกียจมากเอาแต่กินสุราเมาอยู่ตลอดและเล่นการพนันมาตลอดไม่ได้รับผิดชอบครอบครัวและสมบัติที่พ่อให้มามีที่ดิน 1 แปลง จอบ 1 อัน แต่สมชายคิดว่าทรัพย์นั้นอยู่ในดิน สมชายก็เฝ้าเอาแต่ขุดดินตลอดมา หวังจะได้ทรัพย์ในดินจึงขุดดินจนดินท่วมหัว แต่สมหวังได้นา มีควาย 1 ตัว สมหวังก็ทำนาปลูกผัก 15 ปีด้วยกัน ทำไร่นาสวนผสมของสมหวังได้ผลผลิตดี สมหวังจึงภูมิใจมาก คำสอนที่พ่อให้ไว้ว่าทรัพย์อยู่ในดิน แต่ว่าพี่สมชายไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อบอกและใช้ผืนแผ่นดินไม่เป็นประโยชน์ สมชายจึงขุดดินหวังได้ทรัพย์ในดิน จึงขุดดินจนตาย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ควรโลภมากและในที่สุดลาภจะหายแล้วไม่ได้อะไร