กระต่ายน้อยในดวงจันทร์

นายทวี วงษ์สอาด ผู้เล่า

กาลครั้งหนึ่งเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเป็นกระต่ายป่า ในยามเดือนหงายครั้งใดเจ้ากระต่ายน้อยตัวนั้น มาเฝ้าชะเง้อดูดวงจันทร์เป็นประจำ จนอยู่มาวันหนึ่งพระจันทร์สงสัยว่าเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้ มาชะเง้อมองดูข้าพเจ้า จะมาประสงค์อะไรที่ตัวข้าหรือ จึงลงจากราชรถมาอุ้มเจ้ากระต่ายป่า ไปยังราชรถแล้วเอ่ยถามว่า เจ้ากระต่ายน้อยที่เจ้ามาชะเง้อมองข้าอยู่ทุก ๆ วัน เจ้าประสงค์สิ่งใดหรือ เจ้ากระต่ายน้อยตอบว่า ข้าจะขออะไรจากท่านสักอย่างจะได้หรือเปล่า พระจันทร์จึงตอบว่า ได้ซิ เจ้าจะขออะไรก็ขอมาเถิด กระต่ายน้อยจึงตอบว่า ในเวลาเดือนหงายครั้งใด ขอให้กายของข้าไปแขวนอยู่ในดวงจันทร์ด้วยเถิด ตั้งแต่นั้นมา ในยามเดือนหงายครั้งใด เราจะมองเห็นเงาของกระต่ายในดวงจันทร์ตลอดมา