ความซื่อสัตย์

นางมด๊ะ เลขพันธ์ ผู้เล่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีกันอยู่ 2 คน คือ สามี ภรรยา วันหนึ่งทั้งสองได้ทะเลาะวิวามกันสามีจึงเอ่ยขึ้นว่า ถ้าต่างคนต่างซื่อสัตย์ต่อกัน 3 สตางค์ ก็รวยได้ ภรรยาไม่เชื่อจึงผูกผ้า 3 สตางค์ ให้สามีเข้าป่าลึกไป สามีขยันขันแข็งปลูกผัก ผลไม้กินแล้วนำไปขาย ภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี เก็บข้าวของในบ้านขายจนหมดทำให้จนวันหนึ่งนางได้เข้าไปในป่าแล้วพบบ้านหลังหนึ่งจึงจะเข้าไปขอทาน แล้วนางก็พบกับสามีของนาง สามีจำภรรยาได้จึงเอ่ยว่า “นี่แหละเงิน 3 สตางค์ที่ได้มา” นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าซื่อสัตย์ต่อกันทำให้ไม่จน