ผีย้ายทอง

นางชื่น พลีขันธ์ ผู้เล่า

โต๊ะ (ยาย) เล่าให้ฟังว่า ในสมัยก่อนที่บ้านโต๊ะมีอยู่หลังเดียวและรอบบ้านก็เป็นป่าทั้งหมด โต๊ะก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีงานที่สุเห่รานอก โต๊ะก็เลยชวนพี่สาวไปเที่ยวที่สุเหร่านอก พออาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ได้เดินทางไปทางวัดสี่เหลี่ยมเพราะมันเป็นทางออกไปสู่สุเหร่านอก เมื่อโต๊ะได้เดินผ่านวัดสี่เหลี่ยมจุดหนึ่งก็ได้เห็นอะไรไม่รู้ผุดมาจากใต้ดิน โต๊ะก็ตกใจแล้วยืนดุว่ามันเป็นอะไรโต๊ะบอกว่ามันคล้ายดอกไม้ และมันก็ขึ้นมา 3 ครั้ง และมันก็หายไปเมื่อโต๊ะเดินไปถึงสุเหร่าก็ไปเล่าให้คนในงานฟังว่าเมื่อเดินผ่านวัดสี่เหลี่ยมเห็นอะไรไม่รู้ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน และก็มีคนแก่เอ่ยขึ้นว่า “มึงมันโง่มีผ้าอะไรก็ให้ไปรองไว้นะ มันทอง ทอง มันกำลังย้ายที่” และโต๊ะก็ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ติดตาอยู่จนทุกวันนี้เลย