สะพานซีรอต้อลมุลตะกีมฮ์

กีฟัร โตลอยเกตุ ผู้เล่า

สะพานซีรอต้อลมุลตะกีมฮ์เป็นสะพานที่ข้ามไปสู่สวรรค์ เล่ากันว่าสะพานซีรอต้ลมุสตะกีมฮ์นี้ เล็กยิ่งกว่าเส้นผมผ่าแปด เมื่อคนเราทุกคนตายไปแล้วก็ต้องข้ามสะพานนี้ไปสวรรค์ คนที่ทำความดีก็ต้องข้ามสะพานนี้ภายในพริบตาแต่ถ้าคนที่ทำความดีน้อยก็จะข้ามสะพานนี้ได้ลำบากเพราะสะพานซีรอต้อลมุสตะกีมฮ์นี้คมยิ่งกว่าใบมีดโกน และถ้าใครพลาดตกลงไปก็จะได้รับความทุกข์ทรมานมาก เพราะข้างล่างสะพานนี้เป็นนรกซึ่งมีไฟอันร้อนแรงอยู่ และยังงูเหลือมอันมีพิษมากซึ่งพิษของมันร้ายแรงคอยกัดกินเราอยู่และมีผู้ใหญ่บางคนบอกเราว่าใครก็ตามที่ไว้เคราไว้ผมยาว หากพลาดตกลงไปก็จะมีคนดึงผมดึงเคราขึ้นมา