คนท้องงูไม่กัด

นางถนน อาดำ ผู้เล่า

มีบ้านหลังหนึ่งได้เลี้ยงงูไว้ตั้งแต่เล็กจนโต วันหนึ่งภรรยาของเจ้าของเลี้ยงงูได้ท้อง เมื่อท้องเก้าเดือนภรรยาของเจ้าของงู ได้ออกไปเดินตรงที่งูอาศัยอยู่ งูจึงได้รัดท้องภรรยาของเจ้าของงู พอดีเจ้าของงูมาเห็นจึงได้ช่วยกันจับงูออกแต่งูก็ไม่ออก จึงได้เรียกชาวบ้านมาช่วยกันจับ และชาวบ้านก็เอามีดมาฟันงู ทำให้งูตาย ภรรยาและลูกของเจ้าของงูจึงรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้อย่างหวุดหวิด