ญิน

นางนุจรี ลุมพะ ผู้เล่า

ญินนั้นเป็นมัคโล้กชนิดหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริง ที่มีอยู่ด้วยกันสามกลุ่มหรือสามประเภท ญิน ซัยดอน และอิฟริต ทั้งหมดนั้นมีที่มาจากต้นกำเนิดและรูปลักษณะเดียวกัน ญินเกิดจากธาตุไฟ ซัยดอนเกิดจากไฟซึ่งมันจะมีความแตกต่างในด้านหน้าที่ การต่อสู้ชีวิต ญินเหล่านี้มีความเชื่อถือแตกต่างกัน เช่นเดียวกับมนุษย์เราเหมือนกันและเพราะเหตุนี้ พวกญินเหล่านี้จึงมีรูปแบบของชีวิตเป็นของตัวเองมีการดำเนินชีวิตความรู้ความเข้าใจ และระเบียบวินัยที่แน่นอน ซัยดอนจะเลวร้ายกว่าญินและอิฟรีต เพราะการต่อสู้ชีวิตของพวกมัน ก็คือคอยยุยงให้ชาวโลกให้ประกอบแต่กรรมชั่วอยู่ตลอดเวลา หน้าที่ของมันกระทำเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรดามัคโล้ก ทั้งหลายของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เท่านั้น ซึ่งรูปร่างญินนั้นจะสูงใหญ่กว่าเราหลายเท่า ญินทุกๆกลุ่มเหล่านี้เป็นมัคโล้กที่มีชีวิตและวิญญาณ ซึ่งเป็นไปได้ที่พวกเขาจะมีชีวิตสืบทอดต่อกันไป ในการเพิ่มพูนจำนวนลูกหลานและพวกเขายังมีกำหนดเวลาของชีวิต ที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกำหนดไว้แล้วเช่นเดียวกับมนุษย์เรา เมื่อกำหนดเวลาของชีวิตได้มาถึง พวกเขาทั้งหมดก็จะต้องตายลง และหลังจากถูกให้ฟื้นคืนชีพมาใหม่พวกเขาก็จะถูกไล่ต้อนไปรวมกัน ณ สถานที่แห่งการสอบสวนและมีการตอบแทนผลกรรมตามการกระทำที่พวกเขาได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมาแต่ในอดีต แต่ว่ามัคโล้กญินนี้มีกำหนดเวลาของชีวิตยืนยาวมากเพราะองค์ประกอบต่างๆในร่างกายของพวกเขาจะไม่เสียหายหรือพินาศอย่างรวดเร็วเหมือนกับความเสียหายของร่างกายมนุษย์เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ (ซึ่งมันมีปฏิกิริยาต่อสิ่งอื่น) และในโลกของไฟเท่านั้นที่พวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ และต่อไปญินเหล่านั้นก็จะต้องตายเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราเหมือนกัน เมื่อกำหนดเวลาของชีวิตได้มาถึงพวกเขาพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดล่วงหน้าได้อีกเหมือนกัน ญินนั้นมีทั้งญินอิสลามและญินกาเฟรญินอิสลามนั่น พวกเขามีชีวิตแบบชาวมุสลิมมีทั้งละหมาด และพวกเขาจะพยายามค้นหาและยอมรับความจริง พวกเขาต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราเหมือนกัน พวกเขาอาจได้รับกุศลและอาจได้รับการลงโทษก็ได้ส่วนสภาพของญินกาเฟรนั้น เหมือนกับคลื่นทะเลคือไม่สนใจความถูกต้องและไม่ยอมรับความจริงใดๆ ทั้งสิ้นและไม่ยอมรับการชี้แนะไปยังหนแห่งที่ดีงามอีกด้วยเพราะเหตุนั้น จึงฆ่ามันเสีย เพราะความต้องการของมันไม่ใช่เพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อทำอันตราย ล่อลวงมนุษย์ให้หลงทางเท่านั้นต้นกำเนิดของมนุษย์นั้นมาจากดิน ดังนั้น วัตถุที่จะช่วยให้มนุษย์ดำลงชีพอยู่ได้นั้นก็จะต้องมีแหล่งกำเนิดจากดินด้วยเช่นกันและญินก็เช่นเดียวกับมนุษย์เราเหมือนกันหลังจากที่ได้เกิดมาแล้วมันก็ต้องการอาหารเพื่อที่มันจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก นั่นก็คือบรรดาอาหารต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันชีวิตมันให้พ้นจากความพินาศ และการสาบสูญ ต้นกำเนิดของญินมาจากธาตุไฟ อาหารของมันก็ต้องมาจากธาตุไฟ เช่น ไอความร้อนหรือกลิ่นหอมต่าง ๆ สิ่งเหล่านั้นคืออาหารที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางร่างกายของมัน จึงเป็นเหตุที่ไม่สามารถฆ่าญินให้ตายเหมือนฆ่ามนุษย์ได้แต่สามารถฆ่าณินได้ ในร่างที่มันจำแลงลงมาเช่นเดียวกับฆ่ามนุษย์

ญินนั้นเป็นมัคโล้กที่ยิ่งใหญ่ชนิดหนึ่ง แต่พวกเรามองไม่เห็น พวกญินนั้นมีชีวิตอยู่ทั่ว ๆ ไปมีความเจริญก้าวหน้ามีการปกครอง และการดำเนินชีวิตเหมาะสมกับธรรมชาติของมัน พวกญินเหล่านั้นมีภาระกำลัง ตามสถานภาพเดิมของสิ่งที่ถูกใช้สร้างพวกมัน มันพร้อมที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมาะสมกับอำนาจอันจำกัดของมัน ซึ่งอยู่เหนืออำนาจของมนุษย์อย่างมากมาย แต่ถ้าว่าพวกมันไม่สามารถม้วนแผ่นดินได้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ในพริบตาเดียว การดำเนินงานของพวกมันเพียงอาศัยกำลังของลมเท่านั้น มันก็สามารถได้รับวัตถุประสงค์ของมันตามต้องการนอกจากนั้นมันก็มีพลังและอำนาจตามปรกติศาสนทูตจากมนุษย์ที่ถูกส่งไปยังพวกญินนั้น มีความเข้าใจในภาษาของญิน มิหนำซ้ำพวกญินเหล่านั้นก็เข้าใจในภาษาของศาสนทูต ผู้นั้นเหมือนกันเรื่องอย่างนี้ถูกพบอยู่บ่อย ๆ ในความเป็นศาสนทูตของท่านบีมุอัมหมัด (ซ.ล.) มัคโล้กญินและมนุษย์นั้น พวกเขามีการแต่งงานกันและมีชีวิตที่มีการสืบทอดกันตามประเภทหรือเผ่าพันธุ์ของพวกเขาหรือเทือกเถาเหล่ากอของจากผู้ที่เป็นหมันอย่างนี้ทุกวัน สมัยนั้นกับข้าวกับปลามันถูกกว่าสมัยนี้มาก เงิน 50 สตางค์ก็อยู่ได้หลายวันสำหรับคนหนึ่ง แต่ถ้าทั้งครอบครัวก็ไม่พอ ก๋วยเตี๋ยวในสมัยก่อนราคาเพียง 3 สตางค์ ผักปลาในสมัยนั้นหาง่าย ไม่เหมือนในสมัยนี้ มีการตัดต้นไม้ มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนจึงทำให้ทรัพยากรถูกทำลายลงเรื่อยมา แต่เงิน 50 สตางค์นี้ก็เลี้ยงครอบครัวของลุงคนนี้มาจนลูกของเขาโตมีการศึกษาแต่งงานมีรากฐาน ทำให้เดี๋ยวนี้ลุงมีความสุขถึงวันนี้ก็เพราะความอดทนอดกลั้น มานะ หมั่นเพียร จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทย