การคมนาคมในหมู่บ้านลุมพลี

นางสนอง พลีบัตร ผู้เล่า

แม่ของฉันเล่าว่าในสมัยก่อนที่ลุมพลีไม่มีถนนจะกันดารมาก มีแต่ป่า บ้านคนแต่ละบ้านมองไม่เห็นเมื่อจะไปตลาดก็ไปทางเรือจ้างต้องเดินไปขึ้นเรือที่ท่าใหญ่ ทำใหญ่อยู่ที่หลังโรงเรียนลุมพลี บางคนก็เดินตัดทุ่งไปตลาดจากนั้นก็มีรถสามล้อเครื่อง หรือในตอนนี้เรียกว่ารถตุ๊ก ต่อมาก็มีไฟฟ้า นอกจากนั้นทั้งทางการก็มาติดไฟฟ้าให้แก่ชาวลุมพลีใช้ในหมู่บ้าน จากนั้นตำบลลุมพลีก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้