“ ญิน ” อสูรหรือผีที่มีจริง

อาจารย์นิรันดร์ ขันธวิธิ ผู้เล่า

ณ ดินแดน หมู่ 6 แถบตะวันออก ของตำบลลุมพลีได้รับการยืนยันจากผู้เฒ่าอาวุโสหลายท่านว่า มีคลองโบราณ ซึ่งปัจจุบันไม่พบร่องรอยเหลืออยู่ เพราะมีบ้านเรือนตั้งเรียงรายติดกันจนกลายเป็นชุมชนแออัดไปแล้ว คลองดังกล่าวนั้น รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่มีอาคมรุ่นเก่าว่า คลองญินหรือ ผี ก่อนที่จะเล่าต่อไป ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า ญิน ตามคำนิยามของศาสนาอิสลามเสียก่อนว่า “ ญิน ” นั้นคือใคร ? ญิน คือ บ่าวของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกสร้างมาจากไฟสามารถจำแลงร่างเพื่อแสดงบทบาทบางอย่างให้เห็นได้ ญินตามหลักของอิสลาม มีทั้งเพศหญิงและเพศชายมีสังคมเป็นของตนเอง อาศัยอยู่ในโลกร่วมกับสังคมมนุษย์ แต่ต่างมิติกัน กล่าวคือ มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นญินด้วยตาเปล่าได้ ตรงกันข้าม ญินสามารถมองเห็นการกระทำของมนุษย์ได้ตลอดเวลา แต่จะไม่เกี่ยวข้องกันและกัน มนุษย์ในสมัยก่อนมองเห็นญินได้ด้วยคาถาอาคม (ดุอา) หรือเห็นกันโดยการสำแดงเดชของญินเป็นการเฉพาะ ส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลเพื่อหลอกหลอนให้มนุษย์ที่ใจอ่อนตกใจ ซึ่งตามหลักของศาสนาอิสลามแบ่งญินออกเป็น 2 พวก ดังนี้ 1.ญินมุห์มิน และ 2. ซัยดอนหรือที่สังคมทั่วไปเรียกกันว่า ผี ย้อนกลับมาพูดถึงชุมชุนญินที่หมู่ 6 อีกครั้ง คือ หลังบ้านของฮัจยี มุสดอฟา มังกะลัง ปัจจุบันเคยได้กับท่านผู้นี้ ท่านกล่าวว่ามีหลายครั้งที่เคยพบกับญิน โดยครั้งหนึ่งในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ในช่วงเวลาหลังตี 2 ไปแล้ว ได้มีชายสูงอายุอยู่ในชุดขาวบริสุทธิ์ โพกหัวค่อนข้างใหญ่ มีเคราสีขาว รูปร่างสูงใหญ่ มานั่งข้างกาย เห็นเป็นเงาดำ มีขนตามตัวแล้วจับที่ขาของท่านและบีบเบาๆ ในเชิงปลุกให้ตื่น ท่านสะดุ้งตกใจตื่น จึงพบกับชายนิรนามสูงอายุและแปลกหน้าดังกล่าว ญินผู้เฒ่ากล่าวทักทายแล้วก็เดินจากไปในห้องใหญ่บนบ้านของท่านเองข้าพเจ้าซักถามอย่างสนใจว่าท่านรู้สึกอย่างไร ฮัจยีมุสตอฟาตอบว่า ชินเสียแล้ว จึงพอสรุปได้ว่า ญินตนดังกล่าวคือ ญินมุห์มิน ที่มาแสดงความคุ้นเคยจนเกือบเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเลยทีเดียว