ยักษ์ดัลย้าล

นางนับ สุขศรี ผู้เล่า

ยังมียักษ์ตนหนึ่งชื่อ ดัล-ย้าล มันอาศัยอยู่ใต้ดิน ตามศาสนาอิสลามจะมีวันสิ้นโลก จะมีวันที่มนุษย์ทุกคนในโลกต้องจบชีวิตลง หรือศาสนาอิสลามเรียกว่า วันกิยามะห์

ยักษ์ตนนี้มันจะขุดดินเพื่อที่จะขึ้นมาบนโลก แต่มีบางอย่างที่ยักษ์ตนนี้กลัวก็คือเสียงของการบังหรืออะซาน ถ้าเป็นภาษาไทยก็หมายความว่าการเชิญชวนการเข้าพิธีทำการละหมาดเพื่อขอพรหรือเขานมัสการต่อ พระองค์อัลเลาะห์ (ซ.บ.) เสียงนั้นมันกลัวมาก ถ้ามันได้ยินมันจะกลบดินที่มันขุดเพื่อที่จะขึ้นมาบนโลก และถ้ายักษ์ตนนี้ขึ้นมาโลกก็จะถึงวันจบสิ้นลง และจะมีพวกไดโนเสาร์ต่าง ๆ ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะทำลายโลก และสัตว์ประหลาดอื่น ๆ ที่มนุษย์ไม่รู้จัก จะขึ้นมาด้วยจะมีงูหลามตัวของมันเท่ากับท่อนซุงขนาดใหญ่มากตัวมันยาว ถ้าเทียบพื้นที่ของประเทศไทยก็เกือบครึ่งหนึ่ง (ซ.บ.) หมายถึงคำย่อมาจากคำว่า ซุบฮานะซุวะดะอาลา เป็นคำที่แสดงการสรรเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์