ประวัติที่ต้องทำขนมอาสุรอ

นายจิ๊ วงศ์หาญ ผู้เล่า

ในสมัยก่อนที่เป็นประวัติที่ต้องทำขนมอาสุรอมีหลายโอกาส แต่จะยกตัวอย่างดังนี้เกี่ยวกับนบีนุฮ์ การที่ไม่มีใครศรัทธาพวกดื้อดึงในศาสนาท่านก็ขอพรให้อัลเลาะห์ทรงทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ก่อนน้ำจะท่วมท่านได้ต่อเรือขนาดใหญ่ได้พวกสัตว์อย่างละคู่ไว้บนเรือและพาครอบครัวของท่านขึ้นเรือ และอัลเลาะห์ก็ทรงทำให้เกิดน้ำท่วม ผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาก็ถูกน้ำท่วมตาย พอหลายวันผ่านไปได้ส่งอีกาไปดูว่าน้ำลดหรือยัง อีกาไปแล้วไม่กลับมาก็เลยส่งนกพิราบไปอีก นกพิราบได้นำดินที่ติดขาของมันมาให้นบีดู และเมื่อวันน้ำลดท่านก็ได้กวนอาสุรอในเรือ จึงทำให้ว่าเป็นวันอาสุรอต่อมา

เกี่ยวกับนบีมูซา ท่านได้หนีพวกฟิรอูลไปถึงที่ทะเลท่านได้ใช้ไม้เท้าขว้างไปที่ทะเล และทะเลก็แยกเป็นทางเดิน พอท่านเดินไปถึงยังพวกฟิรอูลก็ยิ่งตามมาในทะเลนั้น ทะเลที่แยกก็ได้หุบเข้าเป็นพื้นน้ำเดียวกัน ทำให้พวกฟิรอูลตายหมด เมื่อท่านได้ผ่านพวกฟิรอูลมาได้ก็ถือว่าเป็นวันอาสุรอเหมือนกัน

วันที่สิ้นโลก วันกิยามะห์ ก็ถือว่าเป็นวัน อาสุรอเหมือนกัน

ทำให้ลูกหลานปฏิบัติกันมาอย่างไม่ละทิ้ง